Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Sökresultat

Vi hittade 12 träffar för skolskjuts

Sidor

Skolskjuts

För dig som reser med skolskjuts Kommunen beslutar Det är din kommun som bestämmer vem som har rätt till skolskjuts. Om du vill få din rätt till skolskjuts prövad eller har synpunkter på det bes...

Elev

För dig som är elev Här hittar du hur du kan använda din skolbiljett, hur du ska göra om du vill resa även på fritiden eller vad som gäller om du har skolskjuts.  Tanken var att du skulle ku...

Information om Corona

Hallandstrafiken och Corona  Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga my...

Trafikutvecklare Tåg

Vi söker dig som vill jobba med utveckling av kollektivtrafiken i Halland och specifikt av tågtrafiken. Du kommer tillhöra Trafikavdelningen på Hallandstrafiken som har som uppgift att utveckla en ...

Kontaktvägar

Behöver du kontakta oss? Under flikarna här nedanför finns information om hur du kontaktar oss. Och du kan själv välja viket sätt som passar dig bäst. Välkommen att höra av dig!  ...

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtj...

Lättläst

Här nedanför hittar du lättläst information om hur du åker buss och tåg.  Om Hallandstrafiken Region Halland har ansvar för all kollektivtrafik i Halland och är ensam ägare av Halla...

Om Hallandstrafiken

Vi på Hallandstrafiken Vi på Hallandstrafiken arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. Och våra trafikföretag, som vi har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i vår regi. Det...