{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"seniorkortet"}

Gäller för resor i Hallandstrafikens linjelagda kollektivtrafik inom Halmstads kommun för de invånare som är skrivna i Halmstad från den dag de fyller 70 år.


Från den 1 juli 2015 kan du som är 70 år eller äldre kvittera ut ett Seniorkort som berättigar till obegränsat resande i Hallandstrafikens linjelagda kollektivtrafik inom Halmstad kommun mellan klockan 9.30–14.30 måndag-fredag samt 4-24 lördag och söndag (vid resa utanför dessa tider, betalar du för din biljett). Med linjelagd trafik avses i Halmstad kommun bussarna samt Krösatågen. 

Ditt Seniorkort hämtar du  i våra  kundservicebutiker på Hantverksgatan 23 A eller på Halmstad centralstation, mellan klockan 10-14 måndag – fredag. Eftersom Seniorkortet är personligt måste du själv hämta ut det och uppvisar då även giltig legitimation, vilket du även kan behöva göra vid en kontroll ombord på bussen eller tåget.

Seniorkortet är kostnadsfritt vid första uthämtningstillfället. Om du därefter blir av med ditt Seniorkort kan du mot en administrativ avgift på 20 kr hämta ut ett nytt Seniorkort i våra kundservicebutiker på Hantverksgatan 23 A eller på Halmstad centralstation. Ditt gamla Seniorkort blir då spärrat för bruk.

Seniorkorten är inte tidsbegränsade.