Du hämtar ut ditt seniorkort i Hallandstrafikens Kundservicebutiker på Varbergs station eller i Halmstad, antingen i Gallerian eller på Halmstad C. När du ska hämta ut ditt Seniorkort måste du kunna visa upp giltig legitimation. När du reser med ditt seniorkort måste du också kunna uppvisa giltig legitimation vid en eventuell biljettkontroll.

Har du förlorat ditt kort kan du hämta ut ett nytt i Kundservicebutiken mot en avgift på 20 kr.

OBS! Seniorkortet gäller inte för resor mellan kommunerna. Läs mer nedan om hur du reser inom varje kommun.
 

Varbergs kommun

Från den dag du fyller 75 år kan du hämta ut ditt seniorkort i Kundservicebutiken på Varbergs station, alla helgfria vardagar mellan kl. 10:00-14:00.

Med seniorkortet kan du resa obegränsat med bussar och Västtågen inom Varbergs kommun, samt med buss till/från Ullared, under dessa tider:

  • Måndag - fredag mellan kl. 09:00 – 15:00 samt mellan kl. 18:00 – 04:00 och
  • Dygnet runt lördagar och söndagar, samt under alla helgdagar.


 

Halmstad kommunVillkor innan 1 maj 2020

Fram till och med 2020-04-30 kan du från den dag du fyller 70 år hämta ut ett seniorkort i båda våra Kundservicebutiker i Halmstad, (Gallerian och Halmstad C), helgfria vardagar mellan kl. 10:00 – 14:00.

Med seniorkortet får du resa obegränsat med bussar och Krösatågen inom Halmstads kommun under dessa tider:

  • Måndag - fredag mellan kl. 09:00 – 15:00 och
  • Dygnet runt under lördagar och söndagar, samt under alla helgdagar.

 

Villkor från 1 maj 2020

Halmstad kommun har valt att teckna ett nytt avtal för seniorkorten i Halmstad, vilket börjar gälla 1 maj 2020. Avtalet skiljer sig från nuvarande avtal vad avser ålder och giltighetstid. För att vara berättigad till Seniorkort måste du vara 75 år eller äldre och reser avgiftsfritt mellan kl. 09-15 samt kl. 18-04 måndag till fredag samt dygnet runt lördag och söndag.

Du som idag har ett seniorkort och är minst 75 år den 1 maj 2020 gäller följande:
Du fortsätter att resa med sitt befintliga seniorkort och du behöver inte kontakta Hallandstrafiken.
 

Du som idag har ett seniorkort och inte fyllt 75 år den 1 maj gäller följande:
Ditt seniorkort spärras för resor från 1 maj 2020. Du betalar därefter själv för alla resor du gör med Hallandstrafiken. Du behöver inte återlämna seniorkortet.


Du som idag inte har ett seniorkort och fyller minst 75 år per den 1 maj 2020 gäller följande:
Du vänder dig till Hallandstrafikens kundservicebutiker i Halmstad (Gallerian och Halmstad C, helgfria vardagar mellan kl. 10:00 – 14:00) för att där hämta ut ett seniorkort.

 

 

Falkenbergs kommun

Från den dag du fyller 75 år kan du hämta ut ditt seniorkort i Kundservicebutiken vid Falkenbergs bussterminal (Holgersplan), alla helgfria vardagar mellan kl. 10:00-14:00.

Med seniorkortet kan du resa obegränsat med bussar inom Falkenbergs kommun, under dessa tider:

  • Måndag - fredag mellan kl. 09:00 – 15:00 samt mellan kl. 18:00 – 04:00 och
  • Dygnet runt lördagar och söndagar, samt under alla helgdagar.