Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Allmänna villkor för nya sortimentet

Villkor i nya sortimentet

Resevillkoren på denna sida gäller vårt nya sortiment, som än så länge enbart finns i appen. (Reser du med det gamla resekortet, gäller de gamla resevillkoren.)

Dessa allmänna villkor version 2020:2 uppdaterades 2020-12-13.

Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

1. Villkorens tillämplighet

2. Hallandstrafikens definitioner

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

4. Användning av Hallandstrafikens Kundapp och Mitt Konto 

5. Resa med Biljett kopplat till Hallandstrafikens Plastkort

6. Resa med pappersbiljett

7. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

8. Allmänna föreskrifter för Resan

9. Särskild service till personer med funktionsvariation

10. Återköp och ångerrätt

11. Ersättning vid försening

12. Hallandstrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

13. Övrigt

14. Tvist och tillämplig lag

15. Kontaktuppgifter