Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Biljetter på plastkort och papper

Om du inte har en smartphone, kommer du kunna använda vårt nya plastkort istället. Det kommer inom kort. (Tills dess kan du resa på det gamla resekortet.) Det nya plastkortet kan laddas med alla typer av biljetter. Enkelbiljetter kan du få som pappersbiljett och så småningom kommer du även kunna få 24 timmarsbiljetter på papper. 

  • Plastkortet laddas med biljetter. 
  • Alla biljettyper går att ladda på kortet – men ett enskilt kort kan bara innehålla en biljettyp i taget (t.ex. enkelbiljetter, med ungdomsrabatt, som gäller i Halmstad stadszon).
  • Periodbiljetter kommer vara lika billiga som i appen på det nya plastkortet (som hör ihop med vårt nya sortiment).
  • Enkel- och 24 timmars-biljetterna kommer vara lika billiga som i appen – vid köp i biljettautomat eller online. Men dyrare vid köp i kundservicebutik, hos återförsäljare eller ombord på bussen.