Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Framtidens tågtrafik på Västkustbanan

Västkustbanan viktig för en hållbar utveckling

Halland växer och ligger mitt i ett växande sydvästsverige. Många pendlar mellan städerna i Halland, men även till och från Göteborg. Det är den näst största arbetspendlingen som går från en region till en annan i Sverige. Göteborgs arbetsmarknad har med tiden växt in i stora delar av Halland. 

För att kunna växa och utvecklas hållbart behöver tågtrafiken på Västkustbanan fortsätta att utvecklas. Så att fler kan välja att resa med tåg både norrut och söderut. Detta är prioriterat i Hallands strategi för hållbar tillväxt. 

Pågående investeringar som kommer påverka möjligheterna för tågtrafiken på Västkustbanan är dubbelspår genom Varberg, Västlänken och dubbelspår mellan Ängelholm och Maria i Skåne.

Nya möjligheter när allt är klart

Fler tåg får plats

När allt är klart får fler tåg plats, vilket gör det möjligt att planera för olika sätt att resa. Dubbelspår innebär också en ökad möjlighet att hantera när något går fel i trafiken, vilket i sin tur ska leda till färre förseningar och stopp. 

Kortare restid

Dubbelspår på Västkustbanan utökar möjligheterna för mer effektiva resor och tunneln ökar säkerheten. Banan anpassas även till den senaste och modernaste tekniken, viket ökar den tekniska standarden och möjligheten att öka hastigheten på tågen. 

Utveckling av Varberg som stad

För Varberg som stad, innebär tunneln och den nya stationen att stadsmiljön blir lugnare och att staden kan växa och utvecklas. 

Järnvägsspåren i centrala Varberg försvinner, vilket skapar möjlighet för bättre kontakt mellan staden och havet, samt plats att bygga nytt där bangården ligger idag. 

2026 och framåt

Dubbelspår och tunnel ger nya möjligheter

För att man ska välja tåget måste det gå snabbt att resa. Det är svårt att uppnå om samma tåg också ska stanna på alla stationer längs järnvägen. För att möta de olika behov som finns är det därför viktigt att det finns olika parallella tåglinjer, som kör med olika hastighet och har olika antal stopp. Med dubbelspår på Västkustbanan och tunnel genom Varberg kan fler tåg få plats på banan. Vilket gör att det går att planera tågtrafiken för olika sätt att resa. 

I Halland finns det olika så kallade tågsystem, som är anpassade för olika sätt att resa:

  • Storregiontåg
    Öresundståg som går hela vägen från Göteborg till Köpenhamn.
  • Regiontåg
    Tåg som går mellan Varberg och Göteborg, Varberg och Borås (Viskadalsbanan), Halmstad och Nässjö (HNJ-banan) och i framtiden mellan Halmstad och Hässleholm (Markarydsbanan). 
  • Lokaltåg
    Kungsbackapendeln och Pågatåg mellan Halmstad och Helsingborg. 

Trafikeringsmöjligheter 2026–2030

Öresundståg
För att möta resbehovet på Västkustbanan planeras det för två Öresundståg som går hela vägen mellan Göteborg och Köpenhamn per timme i båda riktningarna. 

Ny tåglinje
När Västlänken i kombination med dubbelspår genom Varberg är klart kommer det vara möjligt att införa en ny tåglinje norrut från Varberg mot Göteborg. Planen är att tågen går mellan Varberg genom Västlänken och ut på Västra stambanan. Den nya tåglinjen planeras för att den ska stanna på en ny tågstation i Värö.  

I framtiden skulle denna tåglinje kunna förlängas söderut. Men denna utveckling beror på om det finns ett resbehov som behöver mötas. 

Nya möjligheter för Kungsbacka
När Västlänken börjar användas kommer det även finnas möjlighet att koppla lokaltåg från och till Kungsbacka med Alependeln. 

Nytt stationsområde i Varberg
Varberg kommer få ett nytt stationsområde med förbättrade möjligheter att byta mellan buss och tåg vid den nya bussterminalen. 

Trafikeringsmöjligheter 2026-2030

Trafikeringsmöjligheter 2030–2050

För att kunna möta ett ökat resbehov i Halland kommer trafiken behöva utökas, både genom fler och längre tåg. Nästa generations Öresundståg förväntas vara i trafik 2030. Dessa tåg kommer kunna köra i högre hastighet, samtidigt som de kommer ha fler sittplatser. 

Längre fram behövs ytterligare lokaltåg mellan Kungsbacka och Göteborg på morgon och eftermiddag. För att detta ska bli möjligt behöver järnvägen fortsätta att byggas ut, till fyra spår norr om Kungsbacka. 

Mellan Varberg och Halmstad kan det komma behövas ytterligare plats på tågen för att hantera det ökade resandet. Detta kan lösas antingen genom att köra längre tåg eller genom att förlänga den nya tåglinjen ner till Halmstad. 

Trafikeringsmöjligheter 2030-2050

Mersmak?

I Trafikförsörjningsprogrammet kan du läsa mer om Region Hallands framtida planer för kollektivtrafiken i Halland. 

Tryck här »

Logotyp Region Halland