Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Sökresultat

Vi hittade 11 träffar för närtrafik

Sidor

Närtrafik

Allt om närtrafik Närtrafik beställs på telefon 0771-750 700 senast en timme före önskad avresetid. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldri...

Serviceresor

Vilken serviceresa ska du göra? Serviceresor innefattar färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik och närtrafik. Det kan vara svårt att veta skillanden mellan de olika färdsätten, därför försöker ...

Information om Corona

Hallandstrafiken och Corona  Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga my...

Nya sortimentet

Villkor i nya sortimentet Resevillkoren på denna sida gäller vårt nya sortiment, som än så länge enbart finns i appen. (Reser du med det gamla resekortet, gäller de gamla resevillkoren.) Upp...

Gamla sortimentet

Villkor i gamla sortimentet Resevillkoren på denna sida gäller från 2019-07-01. Villkoren gäller för dig som reser med resekortet. Reser du med appen, gäller vårt nya sortiment och villk...

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtj...

Trafikutvecklare Tåg

Vi söker dig som vill jobba med utveckling av kollektivtrafiken i Halland och specifikt av tågtrafiken. Du kommer tillhöra Trafikavdelningen på Hallandstrafiken som har som uppgift att utveckla en ...

Resevillkor - nya sortimentet

Nedan resevillkor gäller vårt nya sortiment, som än så länge enbart finns i appen. (Reser du med det gamla resekortet, gäller de gamla resevillkoren.) Allmänna villkor för Hallandstrafikens biljet...

Resevillkor - Gamla sortimentet

Dessa resevillkor gäller från 2019-07-01. Villkoren gäller för dig som reser med resekortet. Reser du med appen, gäller vårt nya sortiment och villkor.  I. Resevillkorens tillämpning 1....