Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Sökresultat

Vi hittade 9 träffar för närtrafik

Sidor

Närtrafik

Allt om närtrafik Närtrafik beställs på telefon 0771-750 700 senast en timme före önskad avresetid. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldri...

Serviceresor

Vilken serviceresa ska du göra? Serviceresor innefattar färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik och närtrafik. Det kan vara svårt att veta skillanden mellan de olika färdsätten, därför försöker ...

Kontaktvägar

Behöver du kontakta oss? Under flikarna här nedanför finns information om hur du kontaktar oss. Och du kan själv välja vilket sätt som passar dig bäst. Just nu har vi lite längre svarstider än nor...

Tillsammans är vi Halland

Sanden. Havet. Himlen. Grönskan. Det halländska landskapet – sanden, havet, himlen och grönskan – det är Halland. Och som en del av Halland, är det ett landskap som vi vill skydda och bevara. ...

Gamla villkor

Villkor i gamla sortimentet Resevillkoren på denna sida gäller från 2019-07-01. Villkoren gäller för dig som reser med det gamla resekortet.   Från och med den 17 augusti 2020 gäller ny...

Våra villkor

Allmänna resevillkor Dessa allmänna villkor version 2022:1 uppdaterades 2022-01-01. Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg är din avtalspart och den som bedriver tra...

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtj...