Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Tillsammans är vi Halland

Sanden. Havet. Himlen. Grönskan.

Det halländska landskapet – sanden, havet, himlen och grönskan – det är Halland. Och som en del av Halland, är det ett landskap som vi vill skydda och bevara. 

Halland växer och ligger mitt i ett växande sydvästsverige. Samtidigt blir arbetsmarknaderna större. Det blir allt vanligare att man bor på ett ställe och arbetar på ett annat. Det innebär att fler behöver förflytta sig. Om fler väljer att resa med buss och tåg minskar klimatutsläppen och trängseln på våra vägar. Det är viktigt för att Halland ska kunna växa och utvecklas hållbart. 

Om fler reser kollektivt får vi även attraktivare städer, eftersom vi behöver mindre plats för biltrafiken och luften blir renare. 

Med hjälp av kollektivtrafiken kan vi skapa ett mer hållbart Halland, och med det ett fortsatt attraktivt Halland. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar, vilka vi är och varför du är så viktig? 
Fortsätt läs under plusboxarna här nedanför.

Vi utvecklar och förbättrar

Ett hållbart sätt att resa

Lär känna oss på Hallandstrafiken

Du är en hjälte!

Så här reser du med oss