Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Guide för förseningsersättning

Så här fyller du i formuläret för Förseningsersättning 

Förseningsersättning gäller för de tillfällen då du på ett eller annat sätt har blivit mer än 20 minuter försenad till din biljetts slutstation. Det kan vara tåget som är försenat, bussen som missar dig på hållplatsen eller liknande. 

Vi kontrollerar alltid dina angivna uppgifter mot den data om angiven resa som vi har tillgång till från Trafikverket eller bussens GPS.

Om det är så att du har blivit feldebiterad så hänvisar vi dig till vårt formulär för Reklamation.

 

Steg 1: Kontaktuppgifter

De kontaktuppgifter som vi måste ha är markerat med en asterix (*). Kontrollera dina uppgifter noggrant innan du går vidare så att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du får också alltid ett ärendenummer (sex siffror) när du skickat in ditt ärende. Om du inte har fått något ärendenummer så är det sannolikt så att du angett fel e-postadress.

 

Steg 2: Gäller resa

Välj vilken biljett du har rest med:

 • Mobil biljett: En biljett som du har i Hallandstrafiken app. När du väljer detta ber vi dig ange telefonummer samt app-ID för Hallandstrafikens app. App-ID hittar du genom att gå in i appen och klicka på ”Mer” nere i högra hörnet. Därefter klickar du på "Kontakt" och då får du upp ID-nummer för app (24 tecken). Den går att kopiera och klistra in i din telefon om du gör din ansökan via telefon.
 • Period/skolbiljett: Välj detta alternativ om du reser med din biljett på ett plastkort. Då behöver vi ha numret som står på baksidan av kortet (börjar på 1022).
 • Kundkassa: Använd inte detta alternativ. Det är felaktigt och kommer strax att tas bort som alternativ.
 • Övriga färdbevis: Välj detta om du har rest med biljett från exempelvis SJ.se. Då har du ett bokningsnummer i formatet ABC1234D. Det är detta som vi vill ha. Har du en s.k. Resplusbiljett så hänvisar vi dig till att ansöka om din ersättning via Resplus formulär. Reser du med biljett från ett annat länstrafikbolag (t.ex. Skånetrafiken) ansöker du via deras hemsida.
 • Inget färdbevis: Har du inte något färdbevis för din planerade resa så väljer du detta alternativ. Ange gärna varför du inte hade en biljett i fritextfältet längre ner.

 

Steg 3: Min planerade resa

Datum för resa: Ange datumet då din resa har skett eller skulle ha skett.

Från hållplats: Varifrån skulle du resa? Börja skriva in namnet på din hållplats. Du kommer då att få förslag på hållplatser. Vi hämtar data från vårt trafikområde samt närliggande regioner. 

Till hållplats: Vart skulle du resa? Samma sak som ovan.

Avgångtid enligt tidtabellen: Om du har valt en hållplats så anger du tiden som din resa ska ha påbörjats. Klockan är kopplad till vår reseplanerare så du kommer att få förslag på tider på avgång från vald hållplats om du råkat ange fel tid. Om du skriver in ”rätt” tid så kommer du också att få rätt planerad ankomsttid samt busslinje/tåg.

Det är enbart om du har valt en hållplats som inte finns i vårt system som du behöver ange ”egna” avgångs/ankomsttider samt busslinje/tåg.

 

Steg 4: Ange bussens/tågets verkliga tider

Avgångtid: Ange när tåget/bussen avgick från din hållplats.

Ankomsttid: Ange när tåget/bussen ankom till din slutdestination.

Vad gick fel:  Ange kort och koncist vad som gick fel på din resa. Ju enklare det är skrivet, desto snabbare går ärendet att hantera. Vi kräver inte att du har angett rätt orsak till förseningen, detta kontrollerar vi alltid gentemot den data vi har tillgång till.

 

Steg 5: Jag åkte med

Jag tog mig fram med: 

 • Buss/tåg: Här behöver inte ange något ytterligare.
 • Egen bil: Ange bilens registreringsnummer och antalet körda kilometer. Tänk på att om du tagit bilen tillbaka till din startdestination så får du ange det. Vi baserar alltid din ersättning på det antal kilometer du har angett i ansökan. Vi kan komma att kräva in underlag på att du verkligen tagit bilen och bevisbördan ligger på dig som ansöker. Vidare utgår ersättning per bil och inte per resenär. Vänligen skriv in adressen där bilen åker och adressen till den plats du åkt till.
 • Taxi: Du behöver ange varifrån och vart du reste med taxin. Du behöver också ange beloppet från taxameterkvittot. Vidare kommer du att behöva skicka in taxameterkvittot i original till oss, tydligt märkt med ditt ärendenummer på baksidan av kvittot.
 • Annan transport: Fyll i om du valde annat färdsätt än ovanstående. 

 

Steg 6: Jag vill ha ersättningen insatt på:

 • Värdekod mail: Du får ersättningen som en värdekod per mail. Den kommer strax efter att du fått besked om ersättning. Kontrollera gärna din skräppost om du inte gått den inom en timme från det att du fått besked om beviljad ansökan. Om du inte fått koden så kan du höra av dig direkt till oss via svarslänken i vårt besked.
 • Värdekod SMS: Du får ersättningen per SMS. Den kommer strax efter att du har fått besked om ersättning. Har du inte fått den inom en timme från det att du fått besked från oss så vänligen hör av dig via svarslänken.
 • Kontant ersättning: Vid detta val behöver du ange ditt kontonummer. Vi önskar alltså inte något kreditkortsnummer eller liknande. Det är återigen viktigt att du kontrollerar dina uppgifter innan du skickar in din ansökan. Ersättning kommer att utbetalas till det av dig angivet kontonummer inom 7 bankdagar från det att du fått besked om utbetalning. Har du ett utländskt konto kommer vi att behöva IBAN/SWIFT. Hallandstrafiken kommer att kontakta dig i ärendet för detta.

Slutligen behöver du godkänna hur Hallandstrafiken hanterar dina personuppgifter samt att du tagit del av villkoren.

Lycka till! 

Förseningsersättning

Till formuläret »

Logotyp Region Halland