Vad söker du?

 • Lättläst
 • Översätt

Information om Corona

Allmän kollektivtrafik - Buss och tåg

Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Det är viktigt att vi alla hjälps åt med det vi kan för att minska smittspridningen. Tillsammans gör vi skillnad. 

 

Det här gör Hallandstrafiken: 

 • All trafik som vi bedriver körs enligt ordinarie tidtabell. Vi har alltså inte anpassat vårt trafikutbud till det kraftigt minskade resandet. Att vi kör all trafik innebär minskad trängsel.
 • Vi kommer dessutom förstärka det ordinarie trafikutbudet så mycket vi kan. Busslinjer med hög trängsel och där andra alternativ saknas (såsom andra linjer eller god turtäthet) kommer prioriteras. Denna förstärkningstrafik kan utföras med andra fordon än Hallandstrafikens ordinarie men linjenumret kommer skyltas. 
 • Vi bevakar vilka busslinjer det har uppstått trängsel på under föregående vecka och där vi förväntar oss trängsel under kommande vecka. Så att du kan göra ett aktivt val och avstå från att resa under dessa tillfällen. Läs mer här »
 • Framdörrarna på bussarna är stängda och även enstaka säten närmast föraren kan vara reserverade. Stig ombord genom dörrarna i mitten eller längst bak och köp din biljett innan du stiger ombord. Om du inte kan köpa din biljett i appen eller om du bor långt ifrån en fysisk försäljningskanal så kan du köpa en tillfällig enkelbiljett. Läs mer här »
 • Biljettkontrollanter säkerställer att alla som reser har en giltig biljett och att ingen väljer att resa med Hallandstrafiken för att det uppfattas som ”gratis”, vilket kan bidra till trängsel.
 • Trafikföretagen städar extra ombord.

 

Viktiga råd till dig som resenär: 

 • Res inte med oss om du känner dig sjuk.
 • Om du tillhör någon av riskgrupperna rekommenderas du att inte åka med kollektivtrafiken.
 • Överväg om du kan avstå från en resa, till exempel genom att arbeta hemifrån. Vi uppmuntrar dig också till att cykla eller gå istället.
 • Försök att undvika resa under rusningstider: 06:00-08:30 och 15:00-18:00. 
 • Håll avstånd till dina medresenärer. 
 • Respektera en fullsatt avgång. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
 • Du kan inte köpa biljett ombord. Köp/aktivera din biljett innan du stiger ombord för att undvika tilläggsavgift vid biljettkontroll. Läs mer om försäljningskanalerna »  
  Om du inte kan köpa din biljett i appen eller om du bor långt ifrån en fysisk försäljningskanal så kan du köpa en tillfällig enkelbiljett. Läs mer här »

 

Munskydd i kollektivtrafiken 

Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid, det vill säga vardagar mellan 7-9 samt 16-18. Det allmänna rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare. Mer information om rekommendationen hittar du på Folkhälsomyndigheten »  

Eget ansvar
Du som reser ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på vid ombordstigning, under resan samt vid avstigning. Hallandstrafiken kommer inte ha några munskydd till försäljning ombord och kan heller inte kontrollera att rekommendationen följs.

Har du glömt munskydd?
Om du någon gång skulle glömma ditt munskydd så kan du hämta ut ett munskydd i våra Kundservicebutiker mot uppvisande av giltig biljett. Ett munskydd per person, per giltig biljett och per resa. 
 


Tack för att vi hjälps åt och gör vad vi kan. Tillsammans gör vi skillnad. 

 

Frågor och svar om Serviceresor

Filmer