Din sökning gav inga träffar, försök med ett annat sökord.

Information angående Hallandstrafiken och Corona 

(For information in English, scroll further down the page لمعلومات اكثر باللغة العربية رجاءاً تصفح الى اسفل الصفحة. ).

Just nu är det många som hör av sig till oss med frågor kring Hallandstrafiken och Coronaviruset. Vi har full förståelse för att det kan uppstå många funderingar under rådande omständigheter. Därför har vi här sammanställt de vanligaste frågorna som vi får. 

 

Allmän kollektivtrafik - Buss och Tåg 

(längre ner finns frågor och svar om Serviceresor)


Hur agerar Hallandstrafiken kring coronaviruset? 

Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
 

Hur påverkas min resa? 

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och Hallandstrafiken upprätthåller kollektivtrafiken i den mån det är möjligt utifrån rådande omständigheter. I nuläget körs trafiken som vanligt, men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken. I de fall personalbrist uppstår kan trafik ställas in med kort varsel. Men vår målsättning är att kollektivtrafiken ska köra som vanligt.  Sök för säkerhets skull alltid din resa i vår reseplanerare i mobilappen eller på hemsidan, för att se om din resa påverkas.

 

Bör jag avstå från att resa? 

Vi ber dig att överväga om du kan avstå från en resa, till exempel genom att arbeta hemifrån. Vi uppmuntrar dig också till att cykla eller gå istället, om det är möjligt. Om du reser ber vi dig att se över möjligheten att resa utanför rusningstrafik och att hålla avstånd till andra resenärer i den utsträckning det går. 

 

Varför kan jag inte gå på vid framdörrarna på bussarna? 

Från och med fredag den 20 mars kan du som reser behöva stiga ombord på region- och stadsbussar genom dörrarna i mitten eller längst bak i bussen. Även enstaka säten närmast föraren kan vara reserverade för att minska smittrisken för våra bussförare. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att vidta sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så att förarna ska känna sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Att stänga framdörren är inte något Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, men vi tar förarnas oro på största allvar. 

 

Kan jag köpa biljett ombord på bussen om framdörren är stängd?

Nej, du kan inte köpa din biljett ombord på bussen. Under rådande omständigheter är bussens främre del avstängd för att stärka förarens arbetsmiljö och för att minska smittspridningen av covid-19. Därför kan du inte köpa din biljett ombord på bussen. Du ska köpa din biljett innan du stiger ombord. 

 • Köp din enkelbiljett i vår app, i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Köp din biljett med reskassa i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.
 • Aktivera din väntande period eller enkelbiljett innan du stiger ombord.

 

Men jag då, som inte har någon mobil, bor långt bort från närmaste kundservicebutik och biljettautomat och alltid tidigare har kunnat aktivera mitt kort ombord. Hur ska jag göra?

När hela världen just nu påverkas av coronaviruset så kommer det att märkas i alla områden där smittan finns. Även i Halland, där samhällssmitta nu misstänks finnas. Som en följd av detta kommer de allra flesta av oss att tvingas till inskränkningar och vissa begränsningar i våra liv, på olika sätt och av olika grad. Såklart även ombord på Hallandstrafikens bussar.

Vi har tagit del av förarnas önskan om en mer smittsäker arbetsmiljö ombord och har i samråd med våra bussföretag stängt framdörren och den främre delen på vissa av bussarna. Detta för att hålla de samhällsviktiga förarna borta från smittrisker så långt det är möjligt. Därmed har vi bidragit till att förarna förblir friska och att bussarna kan fortsätta att köra som vanligt.


Vi är fullt medvetna om att den här förändringen innebär att några resenärer inte kommer att kunna köpa eller aktivera sin biljett ombord som vanligt. Vi hänvisar därför till våra andra säljställen, som mobilappen, kundservicebutikerna eller återförsäljare.

Med de förhållanden som råder just nu, så kommer vi inte att kunna lösa detta på något annat sätt. Detta är en effekt av coronasmittan som också innebär att det blir en påverkan i våra liv för väldigt många av oss. Vi vädjar om förståelse och respekt för detta. 

 

 

Vad kan jag som resenär göra för att minska smittspridningen?
 

 • Om du tillhör någon av riskgrupperna rekommenderas du att inte åka med kollektivtrafiken tillsvidare.

 • Res när du är frisk och symptomfri. Stanna hemma när du är sjuk.

 • Ombord på våra fordon rekommenderar vi att ni sprider ut er.

 • I övrigt ska du som resenärer följa Folkhälsomyndighetens råd om att skydda sig mot att bli sjuk eller att smitta andra, som att tvätta händerna ofta och att hosta eller nysa i armvecket. Besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se för mer information.

 

Hur städar ni era fordon? 

För att minska risken för smittspridning städar trafikföretagen extra ombord.

 

Kan jag få tillbaka pengarna för min periodbiljett? 

Så länge vår kollektivtrafik fungerar som den ska så gör vi inga undantag till följd av coronaviruset. Om vår tjänst och vårt trafikutbud förändras avsevärt så kan vi hamna i ett annat läge där återköp kan bli aktuella. Det handlar då om större förändringar i trafiken som gör att man inte längre kan resa som vanligt.

Här kan du läsa om återlösen »

 

 

Serviceresor

Hur agerar Hallandstrafiken kring coronaviruset? 

Hallandstrafikens serviceresor (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts samt närtrafik och anropsstyrd linjetrafik) tar situationen gällande Covid 19 på stort allvar och följer utvecklingen noga och följer rekommendationer från myndigheterna.

 

Vad ska jag som resenär tänka på? 

Av omsorg om dig och alla andra kunder som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Följ de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi.
 • Tillhör du en riskgrupp, är äldre än 70 år eller är sjuk så är folkhälsomyndighetens rekommendation att du ska hålla sig hemma. Tänk därför noga inför du ska göra en färdtjänstresa i nuvarande situation.
 • Tvätta händerna ofta och hosta/nys i armvecket.
 • Håll avstånd då detta är möjligt.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Hur städas era fordon? 

Trafikföretagen utför försiktighetsåtgärder i form utav extra städning av fordonen och att förarna i en större omfattning använder handskar och även handrengöring.

Vissa av våra specialfordon kan vara utrustade med egen skyddsutrustning, så som t.ex. plast vid/bakom förarsätena.

 

Får jag åka en sjukresa om jag har Covid-19 eller visar symtom för viruset?

Inga personer som har bedömts enligt vården ha Covid-19 eller symptom som är så pass tydliga att provtagning behövs kommer tillåtas åka en sjukresa.

Detta för att minska risken för smittspridning både till föraren men även till andra kunder. Om du uppfyller symptom för detta ska du ta kontakt med 1177 för vidare information.

Kunder som tillhör en riskgrupp, och som EJ uppvisar symptom, kan efter vårdens uppmaning åka in för provtagning i preventivt syfte.

 

Hur många andra kunder kommer jag att resa tillsammans med på min resa med färdtjänst eller sjukresa?

Med anledning av Coronavirusets spridning och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet inom Region Halland införs från och med måndagen den 6 april ensamåkning succesivt för sjukresor- och färdtjänst. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Rekommendationen påverkar inte dag- och omsorgsresor (DC/DV), skolskjuts, studieresor eller den anropsstyrda linjetrafiken och Närtrafik. Där gäller samma försiktighetsprincip som innan och samåkningen är begränsad.

 

Vad innebär ensamåkning för mig som resenär? 

Med ensamåkning innebär det att det endast är du som resenär, plus din eventuella ledsagare/medresenär, samt föraren som befinner sig i bilen samtidigt.

Införandet kommer ske succesivt med start på måndag den 6 april. Detta innebär att nya beställningar som görs kommer bokas som ensamåkning. För dig som omfattas av ensamåkningen och som redan har beställda resor så kommer dessa succesivt att ändras till ensamåkning, senast den 20 april skall resorna vara ombokade till ensamåkning.


För dig som ingår i en kategori som är undantagen av ensamåkning då har du kvar dina resor precis som innan dock med den åtgärd som redan är införd för vissa av dessa resenärer där samåkningen har begränsats till 2 resenärer per personbil och 2 eller fler i ett specialfordon (rullstolsbuss). I vissa delar av skolskjutsen främst till och från särskola kan det vara fler än 2 personer i bilen samtidigt.

 

Kan det vara längre väntetider än normalt just nu? 

Ja, ovanligt långa väntetider kan uppstå då ensamåkning innebär att fler resor ska utföras av samma antal fordon som tidigare när samåkning utgjort den större delen av utförandet av vår trafik. Därför uppmanas ni som resenär att även boka er hemresa i samband med beställningen av inresa särskilt om man inte har någonstans att vänta tryggt och säkert.


Vi hoppas att Du som resenär har överseende med detta då vi vidtar åtgärder för att just din resa skall bli så trygg och säker som möjligt under rådande omständigheter. Vi följer Folkhälsomyndighetes råd och därför kan ändringar ske med kort varsel och dessa meddelas då på vår hemsida www.hallandstrafiken.se eller via våra sociala kanaler.

 

Kan jag fortfarande sitta i framsätet? 

Kunder kommer i första hand hänvisas till att sitta i baksätet för att skydda förarens arbetsmiljö samt minimera att denna smittas och för vidare smitta till andra kunder. 

Kunder som har särskilt tillstånd och måste sitta i framsäte tillåts än så länge att sitta fram.

 

Vad gäller vid internetbokning och självservice? 

Du kan som resenär eller verksamhet fortfarande se resorna och avboka dem. Dock kommer funktionen att kunna boka sin resa vara avstängd tillsvidare.